Tekst bij infobrochure

Beste ACS-ers,

Met fierheid stellen we onze infobrochure voor.  Deze kan gelezen worden via onze website.

We hebben gepoogd om de geïnteresseerden wegwijs te maken in de atletiekwereld maar ook binnen onze vereniging.

Het heeft ons heel veel werk gekost.

We zijn de mening toegedaan dat niet veel (atletiek)verenigingen zo’n brochure uitgewerkt hebben.

Daarom zijn we heel fier op het eindproduct.

Veel leesgenot.